INILIFE.RU
Son xəbərlər

Günlük Arxiv: 24 Noyabr 2014

Azeyx A�AzA�D-dE�n danA�AYdA�

07aae2637607

“a�?Allahu E�kbE�r!a�? nidasA� ilE� mA?sE�lmanlarA�n baAYA� kE�silir, qoca vE� qadA�nlara rE�hm olunmur” “MA?asir dA?nyamA�zda a�?Allahu E�kbE�r!a�? nidasA� ilE� mA?sE�lmanlarA�n baAYA� kE�silir, uAYaq vE� yeniyetmE�lE�rE� qoca vE� qadA�nlara rE�hm olunmur. BE�AYE�riyyE�t bA�yA?k tE�hlA?kE� qarAYA�sA�ndadA�r vE� E�n qorxulusu da odur ki, A�slamA�n hE�m xarici, hE�m dE� daxili dA?AYmE�nlE�ri birlE�AYE�rE�k dA?nyanA�n gA�zA?ndE� islami dE�yE�rlE�ri nA?fuzdan salmaq, mE�nE�viyyatA�mA�zA� E�limizdE�n almaq istE�yirlE�ra�?. ANS PRESS-in mE�lumatA�na ... Davamın oxu »

HacA� Azahin HE�sE�nli A�randa ifratA�A�lA�qla baAYlA� konqresdE� A�A�xA�AY edib

2GFG5mQwuUV8_420x250

“MA?sE�lmanlar dini dA?AYA?ncE�lE�rE� baxdA�qda, islamA�n E�sas maarifini vE� E�xlaqA� diqqE�t mE�rkzindE� saxlamalA�dA�rlar” a�?TE�kfirA�ilik islam dininin tE�hrif edilmiAY nA?sxE�sidira�? A�nterAz A�verdiyi melamata gA�rE�, bunu ME�AYhE�di DadaAY adA�na mE�scidin axundu hacA� Azahin HE�sE�nli A�ranA�n Qum AYE�hE�rindE� a�?TE�kfirA�i vE� ifratA�A� hE�rE�katlar islam alimlE�ri baxA�AYA�ndaa�? adlA� beynE�lxalq konqresin toplantA�sA�nda A�A�xA�AYA� zamanA� bildirib. HacA� Azahin HE�sE�nli konqresdE� A�A�xA�AYA� zamanA� bildirib ki, ifratA�A�lA�q vE� tE�kfirA�ilik islam ... Davamın oxu »

A�AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� namazlarA� qE�za etmE�k olarmA�?

namaz_ishde

AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� namazlarA� qE�za etmE�k olarmA�? Vacib namazlarA�n mE�xsusi qA�lA�nma vaxtlarA� var. A�AY yerindE� namaz qA�lmaAYa AYE�rait olmadA�AYA� tE�qdirdE� yaxA�ndakA� mE�sciddE� vE� ya hansA�sa baAYqa bir yerdE� namazA� qA�lmaq olar. NamazA� qE�zaya saxlamaq gA?nahdA�r. ??gE�r insanA�n A�alA�AYdA�AYA� yerdE� heA� cA?r namaz qA�lmaAYa imkanA� yoxdursa vE� bunun A?A�A?n zaman ayA�rmaq mA?mkA?n deyilsE�, AYE�riE�t baxA�mA�ndan belE� iAYdE� ... Davamın oxu »

ME�AYhur futbolA�u azarkeAYi namaza oyandA�rA�r

77310

“??gE�r mE�nE� zE�ng vursan namaz qA�lacaAYama�? TA?rkiyE�nin a�?BeAYiktaAYa�? klubunun seneqallA� legioneri Demba Ba komandasA�nA�n azarkeAYini sA?bh namazA�na oyandA�rA�r. ANS PRESS-in mE�lumatA�na gA�rE�, azarkeAY bu xahiAYlE� ulduz futbolA�uya sosial AYE�bE�kE�dE� mA?raciE�t edib. TA?rkiyE�li azarkeAY tvitterdE� yazdA�AYA� mesajda, E�gE�r mE�nE� zE�ng vursan, namaz qA�lacaAYam a�� deyib: a�?Ey Demba! ME�nE� yardA�m edE�rsE�n? SA?bh namazA�nA� qA�lmaAYa duranda mE�ni dE� oyandA�r. ??gE�r mE�nE� zE�ng vursan ... Davamın oxu »

SE�lE�fi Azeyxinin A�mam Mehdi (E�) ilE� dA�yA?AY arzusu

16058_420x250

“A�nAYallah SA?fyaninin ordusu bayraAYA� altA�nda olarA�q” Son zamanlarda internet saytlarA�nda nE�AYr olunan bir videoda tE�kfirci sE�lE�fi AYeyxi Adnan Arur, zA?hur E�srinin ilk zamanlarA�nda A�mam Mehdi (E�) ilE� dA�yA?AYE�cE�k “SA?fyani” ordusunun E�sgE�rlE�rindE�n olmaAYA� arzuladA�AYA�nA� aA�A�qlayA�b. SE�udiyyE� ??rE�bistanA�nda yaAYayan Suriya E�silli tE�kfirci sE�lE�fi AYeyx, “Shada” adlA� nE�AYr kanalA�ndakA� dostinex without prescription. A�A�xA�AYA�nda bunlarA� sA�ylE�yib: “A�nAYallah SA?fyaninin ordusu bayraAYA� altA�nda olarA�q”. XatA�rladaq ki, ... Davamın oxu »

Scroll To Top