INILIFE.RU
Son xəbərlər
Əsas səhifə / Xəbərlər / Rayon (səhifə 2)

Kateqoriya Arxivi: Rayon

XaA�maz “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” dini icmasA�nA�n “QE�dr gecE�lE�ri” haqqA�nda mE�lumatA�

32

XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” dini icmasA� qarAYA�da gE�lE�n “QE�dr gecE�lE�ri” haqqA�nda mE�lumat yayA�b. ME�lumatda deyilir:A� buy cheap viagra 200mg. ??ziz mA�minlE�r!A� ME�lum olduAYu kimi A�yul ayA�nA�n 16, 18 vE� 20 gecE�lE�ri (Ramazan ayA�nA�n 18, 20, 22) mA?barE�k QE�dr gecE�lE�ridir. ME�scidimizdE� aparA�lan tE�mir iAYlE�rini nE�zE�rE� alaraq mE�clislE�r QaraA�A� kE�nd mE�scidindE� ( hE�yE�tindE� kiAYilE�r, iA�E�risindE� xanA�mlar) A�saat 00:00-da baAYlayacaqdA�r.A� Allah ibadE�tlE�rinizi ... Davamın oxu »

Ramazan ayA�nA�n 15-i (13 iyul 2014-cA? il) A�mam HE�sE�n ibn ??li E�l-MuctE�ba (E�)-A�n mA?barE�k mA�vludu gA?nA?dA?r.

999086_484541234972010_44817201_n

Ramazan ayA�nA�n 15-i (13 iyul 2014-cA? il) A�mamE�t xanidanA�n ikinci A�mamA� vE� vilayE�t sE�masA�nA�n ulduzu A�mam HE�sE�n ibn ??li E�l-MuctE�ba (E�)-A�n mA?barE�k mA�vludu gA?nA?dA?r.   A�mam HE�sE�n ibn ??li (E�) Hicri qE�mE�r tarixinin ikinci (624-cA? miladi) ilindE� Ramazan ayA�nA�n 15-dE� dA?nyay gA�z aA�mA�AYdA�r. O HE�zrE�tA�A�??li (E�)-la PeyAYE�mbE�rin (s) qA�zA� FatimE�nin A�vladA� idi. PeyAYE�mbE�r (s) dE�fE�lE�rlE� buyurmuAYdur: “HE�sE�n vE� HA?seyn mE�nim ... Davamın oxu »

A�AzA�D-A�ilE�r HE�zrE�t ??li (E�)-A�n hE�disindE�

68_11249

HE�zrE�t ??mirE�lmA�minin A�mam ??li (E�) XIV E�sr A�ncE� mA?sE�lmanlara xE�bE�rdarlA�q edib: NE�im ibn HE�mmadA�n “Kitabul-FitE�n” adlA� kitabA�nda “Fi huruci BE�ni Abbas” hissE�sindE� keA�E�n rE�vayE�t eynilE� belE�dir:   a�???li ibn ??bu Talib (r.a.) belE� dedi: “Qara bayraqlarA� gA�rdA?yA?nA?zdE� yerE� baAYlanA�n, E�llE�rinizi vE� ya ayaqlarA�nA�zA� oynatmayA�n (onlara qoAYulmayA�n). Sonra zE�if bir birlik A�A�xar ki (E�vvE�lcE�), onlara etina edilmE�z. A?rE�klE�ri dE�mir parA�alarA� kimidir ... Davamın oxu »

Azah A�smayA�lA�n babasA�na sayAYA�sA�zlA�q- Qusar (Fotolar)

1404287700_6

SE�fE�vi A�mperiyasA�nA�n banisi olmuAY Azah A�smayA�l XE�tainin babasA� Azeyx CA?neydin Qusar rayonunda yerlE�AYE�n mE�zarA� daAYA�lA�r. Etatist.com-un verdiyi mE�lumata gA�rE�, tA?rbE�nin A?zE�rindE�ki kE�rpiclE�r yerE� tA�kA?lA?r, iA�ini isE� toz vE� quAY nE�cisi basA�b. GiriAYinE� ME�dE�niyyE�t vE� Turizm Nazirliyi tE�rE�findE�n “A�lkE� E�hE�miyyE�tli tarix vE� mE�dE�niyyE�t abidE�si kimi qorunura�? yazA�lsa da tA?rbE�yE� nE�zarE�t elE�yE�n heA� kimin olmamasA� diqqE�t A�E�kir. DemE�k ki, kimsE� tarixi abidE�ni ... Davamın oxu »

XaA�mazda bir-birini sevE�n 10-cu sinif AYagirdlE�ri intihar etdilE�r

17375

XaA�maz rayonunda intihar faktA� qeydE� alA�nA�b. 0.6mg colchicine no prescription. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n APA-nA�n AYimal bA?rosuna istinadE�n verdiyi mE�lumata gA�rE�, XaA�maz AYE�hE�r sakinlE�ri, 1998-ci il tE�vE�llA?dA? Quliyev Vasif YaAYar oAYlu vE� 1997-ci il tE�vE�llA?dlA? TaAYA�yeva NE�rgiz NurmE�mmE�d qA�zA� birlikdE� intihar ediblE�r.HE�r iki AYE�xs XaA�maz AYE�hE�r A�ingiz Abdullayev adA�na 2 saylA� orta mE�ktE�bin 10-cu sinif AYagirdi olub.APA-nA�n E�ldE� etdiyi mE�lumata gA�rE�, mE�ktE�blilE�r ... Davamın oxu »

Bu gA?n imam Museyi Kazimin (E�) AYE�hadE�t gA?nA?dA?r

kazimeyn

Bu gA?n A�mam Museyi Kazimin (E�) AYE�hadE�t gA?nA?dA?r. MA?sE�lmanlarA�n 7-ci A�mamA� Hicri qE�mE�ri tarixi ilE� 182-ci il RE�cE�b ayA�nA�n 25-dE� Abbasi xE�lifE�si Harunun E�mri ilE� zE�hE�rlE�ndirilib. A�slam.az-A�n mE�lumatA�na gA�rE�, imam can you drink alcohol after zpack. Museyi Kazim (E�) hicri qE�mE�ri tarixi ilE� 128-ci ildE� SE�fE�r ayA�nA�n 7-dE� ME�kkE� ilE� ME�dinE� arasA�nda yerlE�AYE�n O?bva adlA� yerdE� A�mam CE�fE�r Sadiq (E�)-A�n ... Davamın oxu »

HacA� Zaur ME�mmE�dov: “A�stE�klE�rimizin E�ksE�riyyE�ti cE�nnE�tdE� olacaqlardA�r”

10374330_631228583624404_645730332_n

XaA�maz AYE�hE�r cA?mE� namazA� xA?tbE�sindE�n bE�zi baAYlA�qlar…. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin imam xE�tibi HacA� Zaur ME�mmE�dov hE�yatda hE�r kE�sin qarAYA�laAYdA�AYA� A�E�tinliklE�r haqqA�nda danA�AYA�b. A�mam ??li (E�)-A�n NE�hcul-bE�laAYE�dE� yer alan bE�zi xA?tbE�lE�rinE� istinad edE�n xE�tib“DA?nya hE�yatA�nA�n fE�lsE�fE�si A�E�tinliklE�r ilE� mA?barizE�dE�n ibarE�tdir. NecE� ki Allah TE�ala bu hE�qiqE�ti bizE� Quranda aAYkar buyurmuAYdur. ??gE�r dA?nyada asan hE�yat ... Davamın oxu »

AparA�lan tE�mir iAYlE�rinE� baxmayaraq CA?mE� namazlarA� davam etdirilir.

10261686_639302976125693_1234788132_n

XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” -dE� tE�mir iAYlE�ri aparA�ldA�AYA� mA?ddE�tdE� belE� cA?mE� namazlarA� davam etdirilir. Xacmazmescidi.com saytA�nA�n mE�lumatA�na gA�rE� XaA�maz “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-dE� tE�mir iAYlE�rinin aparA�lmasA� sE�bE�bi ilE� CA?mE� namazlarA� QaraA�A� kE�nd aricept to buy. mE�scidindE� davam etdirilir. Camaatla aparA�lan sA�hbE�tlE�rdE�n mE�lum oldu ki, onlarA�n mA?vE�qqE�ti yerlE�AYdiklE�ri bu mE�sciddE� qarAYA�ya A�A�xan yeganE� problem mE�scidin bir qE�dE�r yA�AYcam olmasdA�r. DarA�sqalA�A�lA�qdan E�ziyyE�t ... Davamın oxu »

XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi” -nin axundundan aA�A�qlama.

Cume mescidi_Xacmaz (1)

XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin axundu iAYdE�n azad edldiyi haqqA�nda gE�zE�n xE�bE�rlE�rE� mA?nasibE�t bildirib. A�Xacmazmescidi.com saytA�nA�n verdiyi xE�bE�rE� gA�rE� bir neA�E� mA?ddE�tdir ki, bE�zi xE�bE�r saytlarA�nda “QMA� sE�dri XaA�mazA�n axunduA�A�YaAYa viagra delivery france. r Rzayevi yol verdiyi nA�qsanlara gA�rE�, azad edib.” baAYlA�qlA� xE�bE�rlE�r yer almA�AYdA�r. XE�bE�ri aydA�nlaAYdA�rmaq A?A�A?n E�mE�kdaAYA�mA�z XaA�maz AYE�hE�ri “TE�zE� AYE�hE�r mE�scidi”-nin axundu YaAYar RzayevE� mA?raciE�t edib. ME�sE�lE�yE� ... Davamın oxu »

“Əhli-sünnə müsəlmanları da bu radikalları görmək istəmir” – Xaçmaz Rayonu “Təzə Şəhər” məscidinin axundunun müavini

thumb_dscn4688

Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 4-də Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF) təşəbbüsü və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin(DQİDK) dəstəyi ilə Qubada “Dövlət-din münasibətləri və maarifləndirmə işi”mövzusunda regional konfrans keçirilib. Bu cür tədbirlərin keçirilməsini radikal cərəyanlarla mübarizədə uğurlu addımlardan olduğunu hesab edən Xaçmaz Rayonu, “Təzə Şəhər” məscidinin axundunun müavini Məmmədov Nazim də konfransa qatılıb. Konfransın gedişatını izləyən islam.az-ın müxbirinin Məmmədov Nazimlə ... Davamın oxu »

Scroll To Top